Wie zijn wij

 

Ontstaan van de stichting
Stichting Samendracht bestaat sinds januari 2011 en komt voort uit een eind 2009 gestart ouderinitiatief. De doelstelling was woonvormen met begeleiding op maat te ontwikkelen en te realiseren voor volwassenen met een autisme spectrumstoornis (ASS) en een normaal tot hoger IQ. Reden was, dat er voor deze doelgroep weinig tot geen geschikte woonvormen waren in de provincie Friesland. Elders in het land waren deze er wel: woonvormen die voldoen aan wat mensen met ASS nodig hebben (zoals veilig, prikkelarm, een centrale portiek als te controleren ingang, rustig gelegen) en waar de benodigde begeleiding en ondersteuning geboden wordt om zo zelfstandig mogelijk wonen te realiseren en te bestendigen. Na enkele artikelen in de regionale pers over het voornemen van de stichting bleek al gauw dat hiervoor grote belangstelling was.

Ontstaan van de huidige woonvorm
In eerste instantie werd ingezet op het bouwen van een nieuwbouwcomplex dat volledig zou kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Uit de vele contacten met woningbouwcorporaties en bouwmaatschappijen bleek dit echter financieel bijna onmogelijk en bovendien een zaak van heel lange adem. Wooncorporatie Accolade kwam in 2012 met het aanbod om vrijvallende appartementen uit een seniorencomplex aan de Burefen te Drachten aan mensen met ASS toe te wijzen. Dit leidde ertoe dat in oktober 2013 een samenwerking werd gestart, met als doel 15 appartementen toe te wijzen aan Samendracht-bewoners. Bij 10 appartementen zou Stichting Samendracht zelf het 11e gaan huren en inrichten als gemeenschappelijke ruimte en steunpunt voor zijn bewoners en als kantoorruimte voor de zorgverlener zodat deze op locatie is. Medio 2016 is het laatste appartement bezet en heeft de woonvorm zijn definitieve beslag gekregen.

Ontwikkelingen
De J.P. van den Bent stichting werd door Stichting Samendracht aangezocht als zorgverlener voor de begeleiding van de Samendrachtbewoners en ook met haar is een samenwerkingsovereenkomst getekend. In 2018 is de samenwerking met de J.P. van den Bent stichting opgezegd en is een samenwerking met WoondroomZorg aangegaan. Er is een apart team Samendracht op de locatie Burefen aanwezig. Bij het samenstellen van dit team is het bestuur van Stichting Samendracht nauw betrokken.

Voor een verdere beschrijving van de recente ontwikkelingen, zie het jaarverslag 2019.

Bestuur
secretarisRia van Schepen-de Kleijn, voorzitter

Geboren in 1957 te Tiel, opgegroeid in Elst (Gld). In 1979 verhuisd naar Friesland.
Na 15 jaar werkzaam geweest te zijn voor PostNL in allerlei functies, omgeschoold naar Gewichtsconsulente. Ben nu zelfstandig ondernemer.
Wij kwamen in aanraking met Samendracht toen wij een geschikte woonplek zochten voor onze oudste zoon, die Asperger heeft.
Hij woont inmiddels tot tevredenheid aan de Burefen in Drachten.


secretaris


Hans Bouma, secretaris en penningmeester
Geboren 1954, na zijn gymnasium afgestudeerd in Wageningen in 1983 aan de Landbouwuniversiteit richting Zootechniek. Docent in het Middelbaar Agrarisch Onderwijs van 1983 – 2008 en in het Voortgezet Onderwijs (HAVO-VWO) 2001 -2011. Gehuwd met Aleid Bosma, 2 zoons en 1 dochter.
De oudste zoon heeft als diagnose Asperger.


algemeen bestuurslid

Oene Schriemer, algemeen bestuurslid

Geboren in 1954, na een technische elektronica opleiding in 1974 als monteur en na 1995 als productontwikkelaar werkzaam geweest in de medical device industrie. Hierin verantwoordelijk voor opbouw en in bedrijf stellen van productie lijnen, trainen van de operators en verzorging van de bijbehorende documentatie.
Gehuwd met Rennie van der Woude, 1 dochter, 1 zoon
Onze zoon heeft de diagnose PDD NOS, een autistische beperking.
We kwamen in 2016 in aanraking met Stichting Samendracht, waar onze zoon is komen wonen.
Begin 2017 ben ik toegetreden tot het bestuur van de stichting, welke ik een warm hart toedraag.

algemeen bestuurslid

Minne Jellema, algemeen bestuurslid

Geboren in 1948, na zijn HBS-B en militaire dienst werkzaam geweest als salarisadministrateur bij Van Gelder Papier en de Gemeente Leeuwarden.
Veehouder van 1980 tot 2014.
Gehuwd met Durkje, samen 2 zoons.
De oudste heeft een autisme spectrumstoornis (ASS) en woont sedert maart 2015 op de Burefen.

 

Statuten
Onder Documenten vindt u de statuten van de stichting.

---